fbpx
Madalyon Kurumsal > Kurumsal Programlar > Psikodrama – Takım Etkinliğini Arttırma Atölyesi

Psikodrama – Takım Etkinliğini Arttırma Atölyesi

Takım Oluşturmadan, Takım Tutma

“Başarılı bir organizasyonun pek çok elleri ama tek bir beyni vardır.”   Bili Bethell

İnsan, doğası gereği aidiyet duygusuna ihtiyaç duyar. Ailemizin, arkadaş grubumuzun, iş yerimizin, yaşadığımız ülkenin bir parçası olma arzusu, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarımızdan kaynaklanır. Küçük ya da büyük grupların içinde bir şekilde yer alırız. Kendimizi grup çalışmalarına uyumlu olarak görsek de, bazen rekabet, kaygı ve tükenmişlik ruh halimizi ele geçiriverir.

Her yer aldığımız grup için “takım” diyebilir miyiz?  Takım olmak,  ortak hedeflere yönelik birlikte hareket edebilmeyi gerektirir. Takım etkinliği çalışmasında farklı bakış açılarını, problem çözmedeki çeşitliliği, diğerleri üzerindeki etkimizi, takımdaki rollerimizle yeteneklerimizi geliştirebilmeyi deneyimleriz. Takım olduğumuzda bireysel görüşler, kolektif görüşlere dönüşür.  Bu da ortak hedeflere yönelik var olan enerjimizi yükseltir.

  • Takım Ruhu- Bir Takımın Oyuncusu Olmak
  • Takımın Yapısı Ve Dinamikleri
  • Ben Takımın Neresindeyim? Kişilik Özelliklerinin Takım Algısına Etkileri
  • Takım İçi İletişim Ve Bağ Kurmak
  • Takım İçinde Çatışma Çıkarsa
  • Rekabet Ve İşbirliği
  • Ortak Zihin Oluşturabilmek
  • Sizin Hikayeniz
  • Takım Etkinliğini Arttırmada Rol Oyunları Ve Canlandırmalar (Grup Kohezyonu, Takım İşbirliği, Farkındalık Çalışmaları, Rekabet Ve Sorun Çözmeye Yönelik Psikodrama Uygulamaları, Yaşananların Sahnede Yeniden Yapılandırılması)