fbpx
Madalyon Kurumsal > Kurumsal Programlar > Psikodrama – İş Yaşamında Duygu Yönetimi Atölyesi

Psikodrama – İş Yaşamında Duygu Yönetimi Atölyesi

Hiçbir kişilerarası ilişkiyi duygulardan tamamen uzak sürdüremeyiz.  İş hayatında da işe, iş ilişkilerine, duygusal olarak kendini katmak, işle duyguları birbirine karıştırmak demek değildir.  İşe,  göreve, iş ilişkilerine yönelik duygularımızın, bireysel yaşamımız kadar şirket yaşamı için de işlevi vardır. İnkar ettiğimiz olumlu ve olumsuz pek çok duygu bizi; kendimize, ilişkilerimize, işimize ve işyerimize yabancılaştırır. Kendimizde kabul edemediğimiz ve başkalarında gördüğümüzde rahatsız olduğumuz duygular, çoğunlukla görmezden geldiğimiz ihtiyaçlarımızla ilgilidir.  Kabul edilmez bulduğumuz bu duygularla psikodrama sahnesinde tanışacak ve yaşantımızda neleri değiştirdiğini deneyimleyeceğiz.

  • Duyguları Tanımak
  • Duygu, Düşünce Ve Davranış Arasındaki İlişkiyi Fark Etmek
  • Duyguları Sözel Ve Bedensel Dil İle İfade Edebilmek
  • Kabullenmekte Zorlandığımız Duygularla Karşılaşma Ve Kabul
  • Duyguları Yaşama Biçiminde Kişisel Hikâyelerimizin Etkisi