fbpx
Madalyon Kurumsal > Kurumsal Programlar > İnsan 4.0 – Teknolojide İnsan Boyutu

İnsan 4.0 – Teknolojide İnsan Boyutu

İnsan 4.0 – Teknolojide İnsan Boyutu
  1. Sanayi Devrimi: Buhar gücü devrimi (18.YY)
  2. Sanayi Devrimi: İş yapış teknikleri devrimi (20.YY)
  3. Sanayi Devrimi: Bilgisayar kontrollü otomasyon devrimi (20.YY)
  4. Sanayi Devrimi: Günümüzde internet tetikli, insan-makine, makine-makine iletişimli teknoloji devrimi

Sanayi 4.0 değişimin kendisinde değişimi getirmektedir. Kurumlar için ölçümü ve uygulaması teknolojik niteliklere dayanmakta, insanoğlunun teknolojiye uyumu ise gelişmeye açık bir alan olarak durmaktadır. Bu programda; Sanayi 4.0’da değişimin yeni boyutunun yöntemsel ve psikolojik yönlerini, yani insanoğlunun teknolojiyle başa çıkma sürecini, interaktif uygulamalarla ele alacağız.