fbpx
Madalyon Kurumsal > Kurumsal Programlar > Bire Bir Görüşmeler – Daha Mutlu Daha Verimli Daha Kazançlı

Bire Bir Görüşmeler – Daha Mutlu Daha Verimli Daha Kazançlı

Günümüzde psikolojik danışmanlık almak artık günlük hayatın sorunlarıyla baş etmede çok önemli bir destektir. Terapilerde iş hayatından kaynaklanan sorunlara çok sık rastlanmaktadır.

Danışanlar terapilerde en çok;

  • Üstleriyle ilişkileri,
  • Çalışma arkadaşlarıyla yaşadıkları çatışmaları,
  • Çalışanlarını yönetmekle ilgili sorunları,
  • Rekabetin zorlukları,
  • Kendilerine verilen iş hedeflerinin çok yüksek olması,
  • Kuşak çatışmaları,
  • Finansal kaygıları ve buna bağlı olarak gelecek kaygıları,
  • İş geliştirmekle ilgili kaygıları,
  • İşe ilişkin doğru kararlar alamama endişeleri,
  • İşe ayrılan zamanın fazlalığı ve bunun ailevi sıkıntılara yol açması

konularına çözüm aramaktadırlar.

Bire bir psikolog görüşmeleriyle sorunları bireysel olarak ele alıyor, hem kişileri, hem kurumları daha mutlu, daha başarılı, daha kazançlı kılmayı hedefliyoruz.

Kurum İçinde Psikolog Bulundurma

Kurumunuz için haftanın belirlenmiş günlerinde, ulaşımla vakit kaybetmeden, kurum içinde organize edilecek bir odada, “Kurum içinde Psikolog Bulundurma” hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Dileyen kişiler randevu alarak bire bir görüşme sağlayabilirler, randevular istenirse Madalyon Çağrı Merkezi tarafından oluşturulabilir.

Psikoloji Tabanlı Yönetim Danışmanlığı

Bir  Psikiyatrist veya Psikolog  koordinasyonunda, kurumun güncel ihtiyacına uygun konularda ve yaşanan sorunlar üzerinden yapılandırılarak, çözüm önerileri sunduğumuz “Psikoloji Tabanlı Yönetim Danışmanlığı” hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Genellikle İnsan Kaynakları ve İdari Birimler’e verdiğimiz bu hizmetimizden, farklı birimler de faydalanmaktadır.

Yönetici Mentörlüğü

Yöneticilerinizin, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından belirlenen, iş hayatındaki güçlü ve zayıf yönleri üzerine yapılan, zayıf yönleri güçlendirmeye yönelik bir çalışmadır. Psikoloji bilimi esas alınarak, iş hayatına katkı sağlamak üzere bir “Klinik Psikolog” ile bire bir görüşmeler yapılır.

Yöneticilerin başarılarını kısıtlayan; performans kaygısı, iletişim problemleri, yönetim becerileri, alternatif çözüm üretememe, öfke, karşındakini dinlemeden savunmaya geçme, zaman yönetimi, iç motivasyon, stresin içselleştirilmesi, tepkisellik, mükemmeliyetçilik, bıkkınlık, negatif ortamla başa çıkma, konsantrasyon bozukluğu, tükenmişlik sendromu, stres kaynaklı problemler, depresyon gibi konular çalışılır.