fbpx
Madalyon Kurumsal > Kurumsal Eğitimler > İlişki Kurma Sanatı – Psikoloji Destekli İletişim Becerileri

İlişki Kurma Sanatı – Psikoloji Destekli İletişim Becerileri

İnsan sosyal bir varlıktır. Gerek özel hayatında, gerek iş hayatında, kendi bütünlüğünü koruyarak dünyaya adapte olmak için iyi ilişkiler kurabilmelidir. İlişki kurma dinamiği ise çok fazla etkene bağlıdır. Daha suskun, daha girişken, daha öfkeli, daha anlayışlı, daha eğlenceli olabilen kişilerin bu özellikleri; doğuştan getirdikleri mizaçları ve sonradan edindikleri kişiliklerinin bir bütünüdür. Bu bütün kişisel iletişim biçimimizin temelini oluşturur.

Sorun çözme becerisi, ikna kabiliyeti, liderlik, pozitif yaşam becerisi gibi iş ve özel yaşam için önemli olan birçok başlığın temelinde ilişki kurma ve iletişim yatar. Birbirinden farklı karakter özelliklerine sahip insanların profesyonel, sosyal ve duygusal ilişkiler kurabilmesini bir sanata çevirmek ancak insanın kendini ve diğerlerini anlayabilmesiyle mümkün olabilir.

İnsanlara daha kolay yaklaşabilmeyi ve iletişimin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen bu eğitimde iletişimin tüm öğelerinin üzerinden geçiyoruz. Bu eğitimde psikoloji biliminin bize insanları anlamak ve kendimizi ifade etmek için önerdiği çözümleri sunuyoruz. Hepsinin ve daha fazlasının cevabını bulmak, bununla kalmayıp konuyu çözüme ulaştırmak, özünde kendinizle, sonra ilişkilerinizle yüzleşmek için hazırsanız sizi programımıza bekliyoruz.

 • Yetişme Tarzımız, Kısa Geçmişimiz Ve İletişim Alt Yapımızın Oluşumu
 • İletişimi Engelleyen Faktörler
 • İletişimde Bilinçaltımızın Gizli Mesajları
 • Kendini Ve Diğerlerini Kabul Etmek (İkna, Kabul, İşbirliği)
 • İletişimde Bütünlük (İletişim Öğeleri)
 • Görünmeyen İletişim: Sezgiler
 • Zor Kişilerle İletişim
 • İlişki Kurma Sanatının İncelikleri
 • Düşünce Hatalarından Kurtularak İletişimi Kolaylaştırmak
 • İlişkilerde Anlamsızlıkların Çözümü
 • İnsanları Büyüleyin: İlişki Kurgusu