fbpx
Madalyon Kurumsal > Blog > Sayılarla Kurumsal Ruh Sağlığı

Sayılarla Kurumsal Ruh Sağlığı

Madalyon 22 Şubat 2020

Birtakım sayısal veriler ile sizleri şaşırtalım mı? Kurumsal Ruh Sağlığı konusunu sayılar ile ele aldığımızda bakın neler ortaya çıkmış..

  1. Kendini psikolojik ya da fiziksel olarak iyi hissetmediği halde işe gelmek (presenteeism), fiziksel hastalıklara göre ruhsal hastalıklarda 4 kat daha fazla görülür. (Kaynak: National Institute of Mental Health (NIMH))
  2. Presenteeism nedeniyle yaşanan verim kaybı, işe hiç gelmemeye göre 7.5 kat daha fazladır (Kaynak: National Institute of Mental Health (NIMH))
  3. Yapılan araştırmalar her 10 çalışanın 8’inin iş yerinde stres ile ilgili sıkıntı yaşadığını söylüyor. (Kaynak: American Institute of Stress)
  4. Kurumsal Ruh Sağlığına yapılan yatırım geri dönüş oranı (ROI) 1’e 1.7 dir. (Kaynak: Partnership for Workplace Mental Health – American Psychiatric Association)
  5. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2020 yılına kadar depresyonun dünyadaki en önemli iş görmezlik sebeplerinden biri haline geleceğini öngörmektedir. (Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO))
  6. 2013 yılında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasına göre çalışanların %72’si, işle ilgili stresin en yaygın nedenlerinden birinin işin iş güvencesizliği olduğunu düşünmektedir. (Kaynak European Agency for Safety and Health at Work, 2013)
  7. Aynı çalışmada çalışanların %66’sı, stresi ‘çalışılan mesai süresine veya iş yüküne’ bağlamıştır. (Kaynak European Agency for Safety and Health at Work, 2013)
  8. Aynı çalışmada bütün çalışanlar % 50’si işyerlerinde işle ilgili stresin yaygın olduğunu bildirmiştir; % 40’ı ise işyerlerinde stresin iyi bir biçimde ele alınmadığını düşünmektedir. (Kaynak European Agency for Safety and Health at Work, 2013)
  9. Her gün strese bağlı olarak 1Milyon Amerikalı işe gitmiyor. (Kaynak: American Institute of Stres)
  10. Hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik sağlık problemleriyle karşılaştırıldığında depreyson daha fazla işgöremezliğe bağlı iş günü kaybına neden oluyor. (Kaynak: National Commitee for Quality Assurance, 2004)