fbpx
Madalyon Kurumsal > Blog > Psikodrama Teknikleriyle – İşte Baş Etme

Psikodrama Teknikleriyle – İşte Baş Etme

Madalyon 22 Şubat 2020

-Psikodrama ve Psikodramatist nedir?

Psk.Pınar Çakır: “Psikodrama” tiyatro tekniklerini ruh sağlığı hizmetleriyle birleştiren, spontanlık, eylem ve yaratıcılık üzerine kurulu bir terapi yöntemidir. Psikodramatist ise bir grubu özel bir amaçla değerlendiren, var olan sorunları ele alıp, çözüm sürecini yöneten kişidir. Psikodramatist olmak için; hekim, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, sosyal çalışmacı veya psikiyatri hemşiresi olmak gerekir. Eğitim uygulamalı ve kuramsal olmak üzere 2 boyutta iç içe sürdürülür. 711 saat süren, Hazırlık- Temel Eğitim- İleri Eğitim adı verilen 3 aşamadan oluşur ve en az 4 yıl, en çok 8 yılda tamamlanır.

-Neden Psikodrama ile Kurumsal Eğitim?

Psk.Pınar Çakır: Yaşantılı eğitimlerin yeni bir bilgi edinmenin yanı sıra bu bilgiyi deneyimleyerek içselleştirilmesini ve hayata daha kolay geçirilebilmesini sağladığı bilinmektedir. Psikodrama; klasik sözel eğitimlerin aksine eylem odaklı bir yaklaşım sunmaktadır ve hedeflenen konu çerçevesinde yeni beceriler edinilmesine olanak tanır. “Oyun” ya da “Hoşça vakit geçirme”  değildir, uzman psikodramatist ile bilimsel uygulama sağlar. Psikodrama sayesinde öğrenilen bilgi aktif katılım, rol değişimleri ile yeni davranışa daha kolay dönüşebilir. Çünkü akıl unutur beden hatırlar. Psikodrama teknikleri eşliğinde verilen eğitimler her şirket için onların ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenir ve bu sayede maksimum yarar sağlanır.

Psk.Harika Özel: Hizmet ya da üretim sektöründeki yoğun rekabetten kazançlı çıkmak için dünyanın hızlı değişimine ayak uydurmak gerekiyor. Bunun için şirketler eğitimlere bütçe ve zaman ayırıyorlar.   Ancak yapılan eğitim yatırımları bazen istenen etkiyi yaratmayabiliyor.  Şirketler artık eğitimlerden nasıl yarar sağlayacaklarına odaklı ve seçici davranıyorlar. Son dönem eğitimler artık toplantı salonlarının dışında doğada, yaşamın içinde ve yaşantı yoluyla yapılıyor. Çalışanlar, aktif katılımla bir durumu, yaşantıyı o esnada tecrübe ederek öğreniyorlar.  En etkili öğrenme,  yaşantı ile öğrenmedir. Psikodrama eğitimlerinde, yaşantı ile kişi o anı bizzat deneyimlemiş olur. Şirket çalışanları da kendilerini yönetebilme, esnek olma, ekip çalışmasındaki etkinliklerini görme gibi alanlarda psikodrama eğitimlerinden faydalanmaktadırlar.

-Psikodramanın iş hayatındaki işlevi nedir?

 Psk.Harika Özel: Psikodrama yaratıcılık, kendiliğindenlik (spontanlık) ve eylemden oluşan terapi, kişisel gelişim ve eğitim yöntemidir.  Psikodrama ile kişiler izleyici değil aktif katılımcı olurlar. Kişiler kendi iç dünyalarına yolculuk yaparlar ve farkındalıkları artar. Bireylerin kendilerine, seçimlerine yönelik farkındalığı artarsa öğrenilenler içselleşir, kabul görür. Psikodrama uygulamaları ile kişiler, davranış ve tutumlarının çalışma arkadaşları üzerindeki etkilerini de görebilirler. Eylem metotları bireyi yeni bir duruma karşı “yeterli” bir tepkiye ya da eski bir durum karşısında “yeni” bir tepkiye iter. Psikodrama yolu ile eğitimlerde şirket ihtiyaçlarına yönelik olarak ısınma oyunlarından, dramatizasyondan yararlanılır. Psikodrama “gerçeği” dramatik yöntemlerle araştıran bilimsel bir yoldur. Psikodramanın babası Moreno’ ya göre “ Dramatizasyon hayatın yeniden keşfidir”.  Psikodramadaki rol oyunları ve canlandırmalar sayesinde bireyler başka açıdan değerlendirme yapmayı, ayna ile mevcut duruma bakabilmeyi deneyimlerler. Psikodramatist eşliğinde ihtiyaçları fark etme, iç görüyü artırma ve yeni davranışları deneme cesaretini kazanma hedeflenir. Eğitimler hangi ihtiyaca yönelik olursa olsun amaç, kalıcı tutum ve davranış değişikliği sağlamasıdır.  Bireyler, rol oyunları ile aldığı rolün duygusunu yaşarken, rol içindeki problemi çözmeyi deneyimlerler. Bununla birlikte kişilerin duyguları ile bağlantılı düşünceleri ve davranışları üzerinde değişim hedeflenir.  Psikodrama hedefe yönelirken yaratıcılığı arttıran yeni bir yol açar.