fbpx
Madalyon Kurumsal > Kurumsal Programlar > İlişki Kurma Sanatı – Psikoloji Destekli İletişim Becerileri

İlişki Kurma Sanatı – Psikoloji Destekli İletişim Becerileri

İnsan sosyal bir varlıktır. Gerek özel hayatında, gerek iş hayatında, kendi bütünlüğünü koruyarak dünyaya adapte olmak için iyi ilişkiler kurabilmelidir. İlişki kurma dinamiği ise çok fazla etkene bağlıdır. Daha suskun, daha girişken, daha öfkeli, daha anlayışlı, daha eğlenceli olabilen kişilerin bu özellikleri; doğuştan getirdikleri mizaçları ve sonradan edindikleri kişiliklerinin bir bütünüdür. Bu bütün kişisel iletişim biçimimizin temelini oluşturur.

Sorun çözme becerisi, ikna kabiliyeti, liderlik, pozitif yaşam becerisi gibi iş ve özel yaşam için önemli olan birçok başlığın temelinde ilişki kurma ve iletişim yatar. Birbirinden farklı karakter özelliklerine sahip insanların profesyonel, sosyal ve duygusal ilişkiler kurabilmesini bir sanata çevirmek ancak insanın kendini ve diğerlerini anlayabilmesiyle mümkün olabilir.

İnsanlara daha kolay yaklaşabilmeyi ve iletişimin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen bu programda iletişimin tüm öğelerinin üzerinden geçiyoruz.  Psikoloji biliminin bize insanları anlamak ve kendimizi ifade etmek için önerdiği çözümleri sunuyoruz. Hepsinin ve daha fazlasının cevabını bulmak, bununla kalmayıp konuyu çözüme ulaştırmak, özünde kendinizle, sonra ilişkilerinizle yüzleşmek için hazırsanız sizi programımıza bekliyoruz.