fbpx
Madalyon Kurumsal > Eğitmenler > Ayşenur Güngör
Psk. Ayşenur Gungor Uzman Klinik Psikolog

Ayşenur Güngör

Eğitim

  • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
  • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji
  • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi
  • Doktora: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (2020-devam ediyor)
  • Psikodrama Eğitimi: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (2019-devam ediyor)

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde klinik stajını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Bölümü’ndeki yüksek lisans eğitimi sırasında çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir anaokulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere yönelik kurum içi eğitimler vermiştir. Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu olarak kabul almış, ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tezi “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” tarafından travma alanında hazırlanan çalışmalar içerisinde lisansüstü tez ödülüne layık görülmüştür. Klinik Psikoloji Doktora Eğitimine devam etmektedir.

Çocuk-Ergen odaklı Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi,  Sistemik ve Psikobiyolojik yönelimli (P.A.C.T) aile/çift terapileri yürütmektedir. 9-12 Yaş Sağlıklı Cinsellik – Culture Reframed Porno Kültüründe Çocuk Yetiştirmek Eğitici Eğitmenliği yapmaktadır. WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi, Denver Gelişimsel Tarama Testi, Nöropsikolojik Test Bataryası, MOXO d-CPT Dikkat Testi ve Projektif Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri uygulamaktadır. Çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır.

Meslek hayatına 2018 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Psikolog olarak devam etmekte, klinik çalışmalarının yanı sıra; Madalyon Akademi’de, çeşitli okul, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve şirketlere psikoloji odaklı eğitimler vermektedir.